Orbit 7.2

Velkommen til 7.2

Se vores livestream, hvor René, CEO af Orbit, vil vise de nye funktioner i Orbit 7.2 Dette event er en unik mulighed for at se, hvordan Orbit fortsætter med at skubbe grænserne for hvordan data kan operationaliseres, til gavn for dig.

Varighed

44 minutter

Sprog

Dansk

De største nyheder i Orbit 7.2

Arbejdsfiler

Vedhæft filer direkte til opgaver for at understøtte f.eks. compliance eller fejlrapportering. Dette sikrer, at alle relevante dokumenter er tilgængelige der, hvor de behøves, i nyeste version. Det fungerer også i Orbit for Mobile.

Læse og ændringslog

Orbit indeholder nu en omfattende log, der registrerer alle ændringer samt angiver, hvilke brugere der har set forskellige versioner af en fil. Dette sikrer fuld sporbarhed og ansvarlighed i dokumenthåndteringen.

Gemte filtre

Det er nu muligt at gemme personlige filtre for at optimere egne workflows, og at dele dem med hele organisationen for at standardisere og effektivisere overblik, arbejdsgange og rapportering.

Konkurrent registrering

Registrer konkurrenter, deres priser og tilføj kommentarer til salgsaktiviteter. Få et bedre overblik over markedet og juster dine strategier baseret på din konkurrentanalyse.

Klar til afspilning

Se eller gense en gennemgang af de vigtigste funktioner fra Orbit 7.2.

Endnu flere nyheder i Orbit 7.2

  • Links i kommentarer

   Når man skriver links i en kommentarer konverteres disse nu automatisk til klikbare links. Dette forbedrer brugeroplevelsen ved at gøre det lettere at tilgå og dele relevante webressourcer direkte fra Orbit.

  • Forbedret e-mail overblik

   Projektrelaterede e-mails har fået et nyt design med forbedret brugergrænseflade. Nu er der også mulighed for sortering og gemte filtre, hvilket gør det nemmere at organisere og finde relevante e-mails hurtigt.

  • Visning af blokerede dage

   Helligdage og ferier vises nu i modulerne for person- og gruppeplanlægning. Dette hjælper med at undgå planlægningskonflikter og sikrer, at ingen vigtige datoer overses under ressourceallokering.

  • Advarsel ved luk browser

   Hvis du lukker din browser eller et faneblad med ændringer til CV'er eller referencer, der ikke er gemt, får du nu en advarsel. Dette forhindrer datatab og sikrer, at dine opdateringer bliver gemt.

  • Filter på medarbejderstatus

   Det er nu muligt at filtrere teamet på referencer baseret på medarbejderstatus. Dette gør det muligt kun at se medarbejdere, der p.t. er ansat i virksomheden, hvilket giver et aktuelt og relevant overblikover teams der kan bruges til bemanding af fremtidige opgaver.

  • Markering af udgåede maskiner

   Du kan nu markere maskiner, der ikke længere er i brug, så medarbejderne ikke kan registrere arbejde på dem, samtidig med at fuld historik bevares. Dette sikrer nøjagtig registrering og bevaring af vigtige data, hvilket gør det lettere at administrere udstyr og ressourcer effektivt.

  • Global kontaktliste

   Der er tilføjet et nyt område i CRM, der tilbyder en global kontaktliste med avanceret søgning, filtrering og mulighed for at gemme filtre. Dette gør det nemmere at finde og administrere kontakter effektivt på tværs af organisationen.

  • Ressourcerapporter

   I Orbit 7.1 blev overblikket over ressourceforbrug på projekter pr. faggrupper introduceret. I Orbit 7.2 kan man nu også få detaljerede rapporter for faser, aktiviteter og opgaver. Dette inkluderer ledig kapacitet, samlet antal aktiviteter, opgaver, basisestimater og registrerede timer. Projektlederen får dermed en dybdegående oversigt, der er afgørende for rettidig projektlevering.

  • Filtrering i personplanlægning

   Man kan nu filtrere opgaver baseret på projekttype, hvilket gør det muligt kun at planlægge bestemte typer opgaver, såsom produktionsopgaver, for en enkelt person. Dette forbedrer overblikket og effektiviteten ved at fokusere på relevante kundevendte opgaver.

  • Filtrering af referencer

   Du kan nu filtrere referencelisten på dit CV baseret på, om referencen er kvalitetssikret eller valgt til eksport. Dette gør det nemmere at administrere og beskrive de mest relevante og verificerede referencer.

  • Rettigheder på tidsregistreringer

   Der er nu flere muligheder for opsætning af rettigheder på tidsregistreringer. Dette gør det muligt at sikre, at medarbejdere kun kan se deres egne registreringer, hvilket forbedrer datasikkerheden og muliggør registering af sygdom og barsel.

  • Afdeling på CRM kontakter

   Du kan nu oprette afdelinger med adresser i CRM, så virksomhedens kontaktpersoner kan tilknyttes specifikke afdelinger. Dette giver et mere struktureret overblik og giver værdifuld viden om, hvem der f.eks. sidder i salgsafdelingen, indkøbsafdelingen eller økonomiafdelingen.

  • Overlappende opgaver

   Systemet advarer nu, når en medarbejder tildeles overlappende opgaver fra forskellige projekter med stor geografisk afstand. Dette hjælper med at undgå logistiske udfordringer og sikre mere effektiv ressourceallokering.

  • Sandsynlighed på kompetencer

   Sandsynligheden for at et salgsprojekt igangsættes påvirker nu også planlægningen af opgaver på kompetencegrupper. Dette giver et mere realistisk overblik og hjælper med at prioritere ressourcer effektivt baseret på projektets sandsynlighed og gruppens kapacitet.

  • Udvidet referenceoverblik

   Referenceoverblikket har nu flere filtre, så du kan filtrere på, hvem der senest har redigeret, antal billeder en reference har, type og samarbejdspartnere. Dette gør det lettere at holde styr på ændringer og administrere referencerne mere effektivt.

  • Markering af udgåede materialer

   Man kan nu markere materialer, der ikke længere er tilgængelige, så medarbejderne ikke kan registrere forbrug på dem, samtidig med at fuld historik bevares. Dette sikrer nøjagtig registrering og bevaring af vigtige data og historisk overblik.

Ønsker du en personlig gennemgang af opdateringen?

Featurelisten er omfattende i denne opdatering, og det kan virke uoverskueligt at få det optimale ud af den i jeres forretning. Derfor tilbyder vi muligheden for at booke en demo, som bliver skræddersyet til jeres behov.

René Dalsgaard

René Dalsgaard

CEO
Orbit Online A/S